"Een oproep kan van levensbelang zijn. Voor ons is het absoluut essentieel dat we geen enkele oproep missen."

Antigifcentrum kiest voor BKM, omdat ze liever voorkomen dan genezen!

"Een kleuter die van een fles detergent heeft gedronken. Iemand die een verkeerde dosis medicijn inneemt. In de tuin gemorst met pesticide. In dat soort gevallen staat het Antigifcentrum klaar met informatie en advies. BKM implementeerde bij het Antigifcentrum het platform OpenScape Contact Center van Unify." Anne-Marie Descamps, Administratief Directeur Antigifcentrum

Het Antigifcentrum behoort tot het actieterrein van de FOD Volksgezondheid. Het centrum verschaft dag en nacht, zeven dagen per week toxicologische informatie. Een ploeg van dertien artsen - bijgestaan door een apotheker - beantwoordt de oproepen. Dagelijks telt de website van het Antigifcentrum gemiddeld drieduizend bezoekers. Dringende oproepen bereiken het centrum via het gratis telefoonnummer 070/24 52 45. Gemiddeld gaat het om 140 oproepen per dag of 52.000 oproepen per jaar.

“De meeste oproepen komen van het grote publiek”, zegt Anne-Marie Descamps, administratief directeur van het Antigifcentrum. “Maar even goed zijn het artsen of hulpverleners die ons opbellen.” De taak van het Antigifcentrum bestaat eruit snel en adequaat informatie te geven over de mogelijke ernst van de vergiftiging, de te verwachten symptomen en de best passende respons op de vergiftiging. Om de oproepen te kunnen beantwoorden, beschikken de artsen aan de telefoon over een omvangrijke kennisdatabank over allerhande geneesmiddelen, drugs, huishoudproducten, chemische industrieproducten, planten en dieren, cosmetica, voeding, enzovoort.

Focus op betrouwbaarheid

Het Antigifcentrum nam zijn intrek op de site van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek. Daarbij bleek de telefooncentrale aan vervanging toe, onder meer om compatibel te blijven met de nieuwe versies van Windows. Het Antigifcentrum besliste om bij de keuze voor de nieuwe oplossing trouw te blijven aan Unify. De voorkeur ging uiteindelijk naar het OpenScape Contact Center-platform, omdat het de benodigde functionaliteit combineert met een betaalbare total cost of ownership. BKM stond in voor de implementatie en ondersteunt de oplossing met de snelle en betrouwbare technische bijstand die het Antigifcentrum van zijn telefoniepartner verwacht.

“Het allerbelangrijkste is uiteraard dat het platform ons de nodige betrouwbaarheid biedt”, zegt Anne-Marie Descamps, administratief directeur van het Antigifcentrum. “Een oproep kan van levensbelang zijn. Voor ons is het absoluut essentieel dat we geen enkele oproep missen.” Het OpenScape Contact Center van Unify zorgt daarbij dat de oproepen in een makkelijk te beheren wachtrij terecht komen. De oproepen zelf registreert het Antigifcentrum in oproepfiches.

Toegespitst op de praktijk

Belangrijk bij de implementatie van het OpenScape Contact Center was het veranderingstraject waarmee BKM de artsen van het Antigifcentrum begeleidde. Anne-Marie Descamps: “Het platform was voor onze artsen helemaal nieuw. We hebben daar samen met BKM de nodige aandacht aan besteed.” BKM volgde in dat verband onder andere een nacht lang de activiteiten van het team van het Antigifcentrum. Concreet draait de software van het OpenScape Contact Center in de serverroom van het Antigifcentrum op een virtuele server, gehost op één van de eigen machines. Bij onderhoudswerken neemt het Antigifcentrum specifieke voorzorgsmaatregelen. François Wuyts: “Het oproepnummer moet altijd bereikbaar zijn. Wanneer er onderhoudswerken gebeuren aan de oplossing, dan worden de oproepen tijdelijk via een andere weg doorgestuurd.”

De beschikbaarheid van de dienstverlening van het Antigifcentrum is in de eerste plaats uiteraard belangrijk voor de oproeper, de patiënt of het slachtoffer. Maar de resultaten van de dienstverlening zijn uiteindelijk ook een stuk breder. Anne-Marie Descamps: “Onze eerstelijnszorg werkt kostenbesparend. De artsen vertellen de oproeper wat er aangewezen is. Soms kan een bezoek aan de huisarts volstaan, terwijl de oproeper misschien van plan was naar de spoedafdeling van een ziekenhuis te gaan. Door in de eerste lijn - via de telefoon - al meteen de juiste richtlijnen te geven, kunnen we heel wat onnodige stress en medische kosten vermijden.”

Meer info: www.antigifcentrum.be – 070/24 52 45

BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u op de hoogte blijven van onze gerealiseerde projecten?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF